Visagiecursus

(For English version click here)

 

Op 24 juli 2004 heb ik een visagiecursus aan huis gevolgd.

Die cursus werd verzorgd door visagiste en professioneel model Irene Mul.

In de toekomst hoop ik hierdoor nog mooier portretwerk af te kunnen leveren!

 

 

Na het theoretische gedeelte werd het tijd om zelf het een en ander uit te proberen. Gelukkig had Irene daar een model voor meegebracht!

 

 

Op foto 1 zie je hoe het model er uitzag zonder make-up.

Op foto 2 t / m foto 11 zie je mij en Irene aan het werk.

Deze foto's zijn gemaakt door Pieter van Rooij.

 

 

Foto 12 t / m 15 heb ik zelf gemaakt om het eindresultaat vast te leggen.

Al met al een zeer leerzame dag waarop ik veel heb kunnen leren!

 

 

Irene en Will bedankt!

 

Zie hieronder een overzichtsfoto van de aangeschafte visagie-artikelen

 

 ---------------------------------------------------------------------------

 

Visagie

 

On the 24th of  july 2004 I have had some visagie-lessons at home.

Those lessons were given by visagiste and professional model Irene Mul.

In future I hope to learn more of it to make better portraits of people!

 

 

After some theoretic knowledge it was about time to try some things myself. Luckily Irene brought a model for me!

 

 

On photo 1 you see the model without any make-up.

On photo 2 till 11 you see me and Irene at work.

These photos are made by Pieter van Rooij.

 

 

Photo 12 till 15 I've made myself to show you the result.

It was a very instructive day for me... I learned a lot!

 

 

Irene and Will Thanks!

 

Above you see a photo of all the bought material for visagie.