The Scream (Photo 22/24)
Previous photo Next photo